Lista produktów » Rozdzielnia sterownicza Remko GSG-4

Aparatura rozdzielcza jest użyta w połączeniu z dodatkowym zewnętrznym układem kontroli temperatury (REMKO ATR-1 lub ATR-3) w celu połączenia i regulacji maksymalnie 4 automatycznych instalacji grzewczych. Funkcje grzania, nadmuchu i odblokowania (RESET) elektronicznych układów sterowania można zaimplementować w urządzeniu oddzielnie dla każdego GPA. Działanie urządzenia oraz nieprawidłowa praca palnika są sygnalizowane przez oddzielne lampki kontrolne dla każdego urządzenia. Aparatura rozdzielcza jest dostarczana ze wszystkimi akcesoriami do podłączenia maksymalnie 4 urządzeń, jednakże bez koniecznej regulacji temperatury termostatem.